Dong Sai Gon

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

Hotline: 028 22 35 36 37

Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Thời gian họp dự kiến đổi từ  8 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 27/04/2021 sang 14 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 27/04/2021. Kính mong Quý cổ đông thông cảm về sự thay đổi này!

Tải thông báo