Dong Sai Gon

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

Hotline: 0977563786

Sự kiện

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch kính gửi quý Cổ đông tài liệu ĐH Đồng Cổ Đông năm 2016Tải tài liệu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH XIN THÔNG BÁO TỚI QUÝ CỔ ĐÔNG VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, [...]
Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch công bố thông tin về việc không còn liên doanh, liên kết tại Công ty CP XD & TM Phước [...]
Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch báo cáo tài chính quý 3 năm 2015