Dong Sai Gon

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

Hotline: 028 22 35 36 37

Sản phẩm

Nhà liên kế Phú Thịnh 2

Tổng diện tích sàn: 290 m².
Diện tích khuôn viên: 6 m x 19 m = 114 m².

 Mặt bằng tổng thể nhà liên kế Phú Thịnh 2
 Mặt bằng căn giữa nhà liên kế Phú Thịnh 2
 Mặt bằng căn giữa nhà liên kế Phú Thịnh 2
Khu nhà liên kế Phú Thịnh 2

Thông tin đang được cập nhật